šaudmuo

šaudmuo
šaudmuo statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sudedamoji ginkluotės dalis tiesiogiai žmonėms kauti, technikai ir įtvirtinimams naikinti, specialiosioms užduotims atlikti – apšviesti, dūmyti, agitacinei medžiagai mėtyti ir kt. Šaudmuo yra: sviedinys ir mina, reaktyvinis sviedinys, raketos ir torpedos kovinė dalis, šaulių ginklų šovinys, granata, aviacinė bomba, sprogstamasis užtaisas, dūmadėžė ir kt. Pagal tai, kuri GP (pajėgų) rūšis naudoja, šaudmuo būna – šaulių ginklų, artilerijos, aviacijos, inžinerinis, jūrų šaudmuo; pagal paskirtį – pagrindinis, specialusis ir pagalbinis; pagal užtaiso pobūdį – įprastinis, erdvinio sprogimo, kasetinis, padegamasis, branduolinis, cheminis, biologinis, kumuliacinis. Pagrindiniai šaudmenys – naikinamieji, griaunamieji; specialieji – šviečiamieji, dūminiai, trasuojamieji, radijo bangų sklidimą trukdantys, agitaciniai ir kt.; pagalbiniai – mokomieji, treniruočių, ginklų bandymo. Įprastiniai šaudmenys užtaisomi brizantinėmis SM. atitikmenys: angl. ammunition; munition rus. боеприпас ryšiai: dar žiūrėkantrinis šaudmuo dar žiūrėkartilerijos šaudmuo dar žiūrėkartilerijos šaudmuo dar žiūrėkkasetinis šaudmuo dar žiūrėkkumuliacinis šaudmuo dar žiūrėkminosvaidžio šaudmuo dar žiūrėksprogstamieji šaudmenys dar žiūrėktuščiasis šaudmuo

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • šaudmuo — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Ginkluotės sudedamoji dalis tiesiogiai žmonėms kauti, technikai ir įtvirtinimams naikinti bei specialiosioms užduotims atlikti – apšviesti, dūmyti, agitacinei medžiagai mėtyti ir kt.… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • šaudmuo — šaudmuõ sm. (3a) šovinys: Artilerijos šaudmuõ sudarytas iš sviedinio (arba minos), gilzės, užtaiso ir degtuvo LTEI371 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šaudmuo — šaudmuõ dkt. Šaudmenų̃ fãbrikas, sándėlis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • šaudmuo — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Karinėse operacijose naudojamas parengtas įtaisas, užtaisytas SM, išmetamuoju užtaisu, pirotechniniais elementais ir sprogdikliais arba branduolinėmis medžiagomis, BM ar NM. Tam tikri šaudmenys gali būti… …   Artilerijos terminų žodynas

  • šaudmuo — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Karinėse operacijose naudojamas sukomplektuotas įtaisas, užtaisytas sprogstamosiomis medžiagomis, išmetamuoju užtaisu, pirotechniniais elementais ir sprogdikliais, branduolinėmis,… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • šaudmuo — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Karinių operacijų metu naudojamas parengtas įtaisas, užtaisytas sprogstamosiomis medžiagomis, išmetamuoju užtaisu, pirotechniniais elementais ir sprogdikliais arba branduolinėmis, biologinėmis ar nuodingosiomis …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • šaudmuo su gatavais naikinamaisiais elementais — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Pagrindinės paskirties šaudmuo, pripildytas adatėlių, strėlių, šratų ir pan. Pvz., artilerijos sviedinyje gali būti 7–9 tūkst. plunksnotų adatėlių (strėlių), kurios lėkdamos kūgio… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • šaudmuo su išmušamu dugnu — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaudmuo, kurio užtaisas išmetamas pro dugną. atitikmenys: angl. base ejection shell pranc. obus à éjection par le culot …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • branduolinis šaudmuo — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Šaudmuo su branduoliniu užtaisu. Tai raketos ir torpedos branduolinė kovinė dalis, branduolinė bomba (↑ atominė bomba ir termobranduolinė bomba), artilerijos ↑ branduolinis sviedinys ir …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • biologinis šaudmuo — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Šaudmuo su biologiniu užtaisu. Biologinis šaudmuo yra: aviacinė bomba ir kasetė; artilerijos sviedinys ir mina; kovinė raketos dalis. Biologinis šaudmuo skiriasi nuo paprasto šaudmens… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”